KALENDAR

PRILIKE

UVEK AKTUELNO

O NAMA

Evropska kultura na jednom mestu.

EUNIC Srbija ( European Union National Institutes for Culture) je osnovan 2007. godine sa ciljem promovisanja kulturnih odnosa Srbije i Evrope. Našu mrežu čini 20 evropskih instituta za kulturu i atašea koji razmenjuju ideje i razvijaju zajedničke evropske projekte sa željom da pomognu kulturni diverzitet i kreativnost u Srbiji.

EUNIC ima četiri cilja:

  • uspostavljanje efikasnih mreža za povećanje vidljivosti kulturne raznolikosti u EU
  • promovisanje kohezije EU unutar Evrope i prenošenje vrednosti Evropske unije spoljašnjem svetu kroz zajedničke kulturne projekte
  • realizacija kulturnih projekata u saradnji sa Evropskom komisijom
  • ukazivanje na značaj kulture u međunarodnim odnosima

U 2011. godini, mreža EUNIC, koja je prethodno neformalno osnovana, postala je organizacija sa sedištem u Briselu. EUNIC kofinansira evropski program Kreativna Evropa od 2014. godine. Pored toga, Savet Evropske unije u maju 2017. potpisao je administrativni sporazum zasnovan na strategiji EU za međunarodne kulturne odnose između EUNIC, EEAS (Evropske službe za spoljne poslove) i Evropske komisije.

U okviru klastera „EUNIC Srbija“ 20 evropskih instituta za kulturu i atašea razmenjuje ideje i razvija zajedničke evropske projekte.

Članice “EUNIC Srbija” klastera su: