EUNIC SRBIJA, jedinstvena mreža za evropsku raznolikost


Šta je EUNIC?Nacionalni instituti za kulturu Evropske unije – su mreža evropskih organizacija koje se bave kulturnim odnosima. Zajedno sa našim partnerima, oživljavamo evropsku kulturnu saradnju u više od 100 zemalja širom sveta putem mreže od 139 klastera, oslanjajući se na bogato iskustvo naših članova iz svih država članica EU i pridruženih zemalja.


Saznajte više


Šta je EUNIC Srbija?Delujući u okviru EUNIC Globala, EUNIC Srbija je osnovana 2007. godine sa ciljem promovisanja kulturnih odnosa između Srbije i zemalja članica EUNIC-a. EUNIC Srbija predstavlja saradnju 21 evropskog kulturnog instituta i ambasada u Srbiji.


Saznajte više

AKTUELNI EUNIC PROJEKTIUrbane Oaze

Projekat Beogradske urbane oaze odvija se 2024. godine i ima za cilj obnavljanje tri zapostavljena urbana prostora u gradu Beogradu, Srbija, koristeći snagu umetnosti i angažovanja zajednice.


Detaljnije


Art Weekend Belgrade

je manifestacija pokrenuta od strane KC Grad sa ciljem promovisanja i razvoja lokalne savremene umetničke scene, predstavljanja dela lokalnih umetnika široj publici, kao i omogućavanja susreta i saradnje sa stranim kustosima.


Detaljnije


Evropski dan jezika

Evropski dan jezika (EDJ) prvi put je obeležen 2001. godine tokom Evropske godine jezika. Na kraju ove kampanje, Odbor ministara Saveta Evrope odlučio je da EDJ bude godišnji događaj, koji se obeležava svakog 26. septembra.


Detaljnije

PROGRAMSKI FOKUSOsnaživanje mladih

EUNIC Srbija neguje odnose i saradnju sa „narednom generacijom“ mladih, kulturnih aktivista, studenata, umetnika, donosioca odluka, kao i sa organizacijama i nevladinim organizacijama sa fokusom na osnaživanje mladih i izgradnju kapaciteta.


Detaljnije


Ka održivom svetu

EUNIC Srbija snažno obuhvata napore za socijalnu i ekološku održivost i zajedno sa svojim partnerima ostvaruje posvećenost ciljevima održivog razvoja poput Kvalitetnog obrazovanja, Održivih gradova, Akcije za klimu i Odgovorne potrošnje i proizvodnje.


Detaljnije


Promovisanje raznolikosti

EUNIC Srbija aktivno uključuje intersekcionalne metodologije u svoje projekte, zagovarajući socijalnu, ekonomsku i političku jednakost. Sarađujući sa institucijama posvećenim unapređenju prava žena, naše inicijative slave kulturnu raznolikost i podstiču dijalog i saradnju, te stvaraju kohezivnije i inkluzivnije društvo.


Detaljnije


Vizija budućnosti izvan prošlosti

EUNIC Srbija se zalaže za budućnost koja prevazilazi istorijske ograničenosti, oslanjajući se na evropsko kulturno nasleđe kako bi inspirisala inovacije, kreativnost i saradnju.


Detaljnije

Prijavite se na naš newsletter
Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

PRATITE NAS
© EUNIC Srbija 2024. Sva prava zadržana. Dizajn sajta EARTH PR