EUNIC Global

EUNIC – Nacionalni instituti za kulturu Evropske unije – su mreža evropskih organizacija koje se bave kulturnim odnosima. Zajedno sa našim partnerima, oživljavamo evropsku kulturnu saradnju u više od 100 zemalja širom sveta putem mreže od 139 klastera, oslanjajući se na bogato iskustvo naših članova iz svih država članica EU i pridruženih zemalja.

EUNIC zagovara istaknutu ulogu kulture u međunarodnim odnosima i strateški je partner EU, aktivno uključen u dalje definisanje evropske kulturne politike. EUNIC je platforma za deljenje znanja i izgradnju kapaciteta među svojim članovima i partnerima.

Saznajte više na eunicglobal.eu

Prijavite se na naš newsletter
Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

PRATITE NAS
© EUNIC Srbija 2024. Sva prava zadržana. Dizajn sajta EARTH PR