Programski fokus

Među mnogim različitim aktivnostima kojima se članovi EUNIC-a u Srbiji bave, svi doprinose sledećim temama, kako u svojim individualnim programima, tako i u zajedničkim naporima:

Osnaživanje mladih

EUNIC Srbija neguje odnose i saradnju sa “narednom generacijom” mladih, kulturnih aktivista, studenata, umetnika, donosioca odluka, kao i sa organizacijama i nevladinim organizacijama sa fokusom na osnaživanje mladih i izgradnju kapaciteta.

Ka održivom svetu

EUNIC Srbija snažno obuhvata napore za socijalnu i ekološku održivost i zajedno sa svojim partnerima ostvaruje posvećenost ciljevima održivog razvoja poput Kvalitetnog obrazovanja, Održivih gradova, Akcije za klimu i Odgovorne potrošnje i proizvodnje.

Promovisanje raznolikosti

EUNIC Srbija aktivno uključuje intersekcionalne metodologije u svoje projekte, zagovarajući socijalnu, ekonomsku i političku jednakost. Sarađujući sa institucijama posvećenim unapređenju prava žena, naše inicijative slave kulturnu raznolikost i podstiču dijalog i saradnju, te stvaraju kohezivnije i inkluzivnije društvo.

Vizija budućnosti izvan prošlosti

EUNIC Srbija se zalaže za budućnost koja prevazilazi istorijske ograničenosti, oslanjajući se na evropsko kulturno nasleđe kako bi inspirisala inovacije, kreativnost i saradnju.

Prijavite se na naš newsletter
Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

PRATITE NAS
© EUNIC Srbija 2024. Sva prava zadržana. Dizajn sajta EARTH PR