Aktuelni EUNIC projekti

Urbane Oaze

Projekat Beogradski Urbani Oazis odvija se 2024. godine i ima za cilj obnavljanje tri zapostavljena urbana prostora u gradu Beogradu, Srbija, koristeći snagu umetnosti i angažovanja zajednice. Inicijativa se fokusira na redizajniranje lokacija, uvođenje zelenila, rekreativnih aktivnosti i urbanih nameštaja, uz pomoć radionica za dizajn usmeren na korisnika, javnih događaja i umetničkih intervencija sa budućim korisnicima.

Art Weekend Beograd

je manifestacija pokrenuta od strane KC Grad sa ciljem promovisanja i razvoja lokalne savremene umetničke scene, predstavljanja dela lokalnih umetnika široj publici, kao i omogućavanja susreta i saradnje sa stranim kustosima.

Evropski dan jezika

Evropski dan jezika (EDJ) prvi put je obeležen 2001. godine tokom Evropske godine jezika. Na kraju ove kampanje, Odbor ministara Saveta Evrope odlučio je da EDJ bude godišnji događaj, koji se obeležava svakog 26. septembra. Svake godine, milioni ljudi u članicama Saveta Evrope i drugde organizuju ili učestvuju u aktivnostima radi promovisanja jezičke raznovrsnosti i sposobnosti govorenja drugih jezika.

Opšti cilj je da se skrene pažnja na bogatu jezičku i kulturnu raznolikost Evrope, koja mora biti podržana i očuvana, ali i da se proširi spektar jezika koje ljudi uče tokom života kako bi razvili svoje višejezične veštine i ojačali međukulturno razumevanje. EDJ je prilika da se proslave svi jezici Evrope, uključujući one koji se manje govore i jezike migranata.

Prijavite se na naš newsletter
Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

PRATITE NAS
© EUNIC Srbija 2024. Sva prava zadržana. Dizajn sajta EARTH PR