Art Weekend Beograd

Art Weekend Beograd je manifestacija pokrenuta od strane KC Grad sa ciljem promovisanja i razvoja lokalne savremene umetničke scene, predstavljanja dela lokalnih umetnika široj publici, kao i omogućavanja susreta i saradnje sa stranim kustosima.

Art Weekend Beograd / 6 – 16. jun 2024

www.awb.rs

Vikend umetnosti Beograd – VUB / Vikend umetnosti Beograd je događaj koji je pokrenut 2019. godine od strane Kulturnog fronta i Kc Grad sa ciljem podrške razvoju domaće kreativne scene i pružanja umetnicima bolje vidljivosti, kao i kontakata sa širom publikom, međunarodnim umetnicima i kustosima. Saradnja između umetničkih scena, pronalaženje novih načina vidljivosti, razmena znanja i iskustava veoma je važna i bitna za profesionalni razvoj umetnika i kulturnih radnika. VUB okuplja i mapira veliki broj učesnika poput muzeja, galerija, nezavisnih kulturnih centara i umetničkih prostora koji zajedno doprinose bogatom programu događaja.

Art Weekend Beograd sastoji se od nekoliko programa:

  • Izložbe predložene i sa kojima muzeji, galerije, međunarodni kulturni centri, umetnički prostori, nezavisni kulturni centri učestvuju u zvaničnom programu.
  • Izložba Kc Grada, koja je posebno osmišljena i realizovana u saradnji sa gostujućim kustosima iz inostranstva i koja uključuje veliki broj lokalnih umetnika.
  • Konferencija koja okuplja lokalne predstavnike savremene umetničke scene i međunarodne kustose, kritičare, novinare. …..

Lokacije ovogodišnjih izložbi koje je producirao Kc Grad u saradnji sa gostujućim kustosom:

Galerija Grads u Kc Gradu, okolina Kc Grada, deo zgrade nekadašnje fabrike stakla u ulici Strahinjića Bana, podzemni prolaz blizu palate Albanija… …..

Program koji je producirao Kc Grad

  1. juna, otvaranje VUB-a, Kc Grad i okolina
  2. juna, otvaranje izložbe u fabrici stakla
  3. juna, program diskusija / otvaranje izložbe u podzemnom prolazu
  4. juna, program na drugim lokacijama koji će biti objavljen …..

AWB-a 2024, gostujući kustos

Merle Radtke, kustos, direktorka Kunsthalle Munster

Merle Radtke je direktorka Kunsthalle Munstera od 2018. godine. Kreira i sprovodi izložbe i javne programe. Sarađivala je sa umetnicima poput Mary Beth Edelson, Christiane Blattmann, Katia Kameli, Daniel Steegmann Mangrané, Mikolaj Sobczak, Pedro Barateiro i Dominique White. Merle takođe vodi program rezidencije za kustose i umetnike NRV +. Odgovorna je i za veliku kolekciju javne umetnosti grada, koja uključuje dela Claesa Oldenburga, Rebecca Horn, Donalda Judda, Silke Wagner i mnogih drugih značajnih umetnika. Pre nego što je postala direktorka Kunsthalle Munstera, radila je kao kustos za Hamburger Kunsthalle i Kunstmuseum Stuttgart, ali i kao kustos i selektor umetničkih filmova. Od 2015. do 2017. godine bila je istraživački saradnik na postdiplomskom programu Virtuelna estetika na Univerzitetu likovnih umetnosti u Hamburgu. 2018. godine bila je saradnik u Vili Kamogawa Goethe Instituta u Japanu. Redovno objavljuje članke o savremenoj umetnosti i kulturi. ….. Predlog koncepta Merle Radtke za VUB 2024

Pitanja pripadnosti – Vikend umetnosti Beograd 2024

Gde pripadam? Pitanje koje može biti postavljeno iz više razloga i istovremeno ne uvek ima odgovor. Može se odnositi na stanje između, osećaj gubitka, uslov pripadnosti svuda i nigde istovremeno. To je veoma lično pitanje, koje istovremeno razmatra veće društvene kontekste. Glavna izložba ovogodišnjeg Vikenda umetnosti Beograda (VUB) igra se sa osnovnim sredstvima orijentacije i dezorijentacije. Adresira pitanje pripadnosti i nepripadanja u vreme kada se čini da svet sve više izlazi iz koloseka, obeležen nedostatkom orijentacije i bespomoćnosti, pri čemu su nezadovoljstvo i distanciranje rašireni.

Izložba želi da se fokusira na pitanje kako možemo promeniti način na koji se odnosimo jedni prema drugima i prema svetu oko nas, postavljajući nekoliko pitanja: Odakle dolazi naš osećaj pripadnosti – bilo da se radi o mestu ili zajednici? Kakve priče delimo? Koje je naše nasleđe? Šta nam pruža stabilnost? Šta može funkcioniši kao sidro? Koju ulogu igraju istorija, nasleđe, tradicija, kolektivno pamćenje? Na koji način prošlost upisuje sebe u sadašnjost i budućnost? Šta omogućava da se oslobodimo uloga koje deluju fiksno? Šta znači biti deo društvene zajednice? Dati ili izabrani? Šta nas čini rodbinom, kakvi saputnici? Od čega se sastoji zajednica? Šta znači pojam dom? Šta ako osećaj pripadnosti obiluje kontradikcijama? I kako pripadnost ima veze sa savremenim pitanjem identiteta?

Pripadnost, i njeno suprotno, otuđenje, oblikuju naš identitet, naše odnose, društvo oko nas, svet uopšte. Ponekad, taj osećaj je definisan čežnjom, bilo za prošlošću ili za mestom koje je ostavljeno iza sebe. Sve, od jezika i nacionalnosti do samog državnog aparata, može se koristiti kao sredstvo političkog cilja; da podstakne ili podriva naš kolektivni osećaj zajedništva.

Izložba postavlja pitanja polarizacija koje održavaju rasu, religiju i klasne podele (ekstraktivni kapitalizam). Zbog toga oblik disintegracije igra sve važniju ulogu, kao oblik otpornosti. Izložba koristi otpornost kako bi odgovorila na trenutno stanje stalne krize, oživljavajući i slavljajući pluralne narative van normativne dominacije. Šta možemo naučiti deleći različite pozicije, različite perspektive? I kako može data raznovrsnost postojanja i njihovi načini života uspostaviti i održavati veze jedni sa drugima i kakve simbiotičke odnose mogu proizaći iz toga? Na kraju, nema ničega što bi bilo definisano, već mnoštvo priča koje pozivaju na istraživanje.

Radovi u izložbi mogu poslužiti kao instrumenti samopouzdanja, omogućavajući nam da dovedemo u pitanje svoj položaj u svetu. Omogućavaju nam da ostanemo u kontaktu sa svojom ljudskošću dok istovremeno pružaju prostor za ranjivost, maštu i snove. Umetnost ovde služi kao instrument za modifikaciju svesti i organizovanje novih modova osećajnosti, da se reflektuje o prošlosti i sadašnjosti, da se iznose ideje za budućnost kako bismo zajedno oblikovali novi paradigma života kao što mi želimo.

Prijavite se na naš newsletter
Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

PRATITE NAS
© EUNIC Srbija 2024. Sva prava zadržana. Dizajn sajta EARTH PR