Beogradske urbane oaze: održiva transformacija zapostavljenih prostora

Projekat Beogradske urbane oaze osvežiće tri zapostavljena urbana prostora u Beogradu, koristeći snagu umetnosti i angažovanja zajednice. Tokom ove inicijative, odabrane lokacije će dobiti redizajniran izgled sa fokusom na nove zelene površine i urbane elemente.

Za novi, participativni dizajn navedenih lokacija, biće zaduženi studenti Šumarskog i Arhitektonskog fakulteta, u saradnji sa svojim profesorima, domaćim i međunarodnim ekspertima i lokalnom zajednicom.  Beogradske urbane oaze baviće se i aktiviranjem lokalne zajednice kroz radionice urbanog dizajna za građane, javne događaje i umetničke intervencije, u koje će aktivno biti uključeni i štićenici oba Centra. Na ovaj način biće kreirane ključne urbane tačke koje podstiču svest o životnoj sredini, održivosti i inkluzivnosti. Projekat će se odvijati tokom 2024. godine.

Tri urbana prostora u fokusu su okruženja Centra za Integraciju Mladih na Zvezdari, Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju na Julinom Brdu, kao i lokacija blizu arboretuma Šumarskog fakulteta na Banovom Brdu.

Beogradske Urbane Oaze je projekat EUNIC Srbija, Beogradske internacionalne nedelje arhitekture (BINA), Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog i Šumarskog i fakulteta, Centra za integraciju mladih (CIM) i Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju.

Pročitaj više u prvoj najavi projekta: Dan Beogradskih urbanih oaza na 19. Beogradskoj internacionalnoj nedelji arhitekture

Pročitaj više u drugoj najavi projekta: Održan dan Beogradskih urbanih oaza na 19. Beogradskoj internacionalnoj nedelji arhitekture

Urbana Oaza 1: Centar za integraciju mladih (CIM), Krfska 7, Beograd

Smeštena u okruženju  Centra za integraciju mladih (CIM) na Zvezdari, ova Oaza ima za cilj da transformiše  zapušteni javni prostor u živahan, višenamenski prostor za decu korisnike Centra, ali i za čitavo naselje. Ovaj projekat predstavlja zajednički napor studentkinja i studenta Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dece CIM-a na pronalaženju rešenja za zadati prostor. U okviru BINA programa u junu deca će glasati za svoja omiljena rešenja, a različite ideje biće dostupne i javnosti koja će takođe imati priliku da glasa. U drugoj polovini godine biće implementirana odabrana rešenja, od kojih će neki delovi biti izgrađeni zajedno sa decom. Poboljšanje društvenih interakcija, sigurnosti i estetskih kvaliteta okruženja CIM-a predstavljaju osnova za ovu oazu. Radionice i umetničke intervencije tokom cele godine imaju za cilj da obrazuju decu i članove zajednice o održivom korišćenju i promovišu dinamično i inkluzivno okruženje.

Urbana Oaza 2: Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju „Čukarica“, Poručnika Spasića i Mašere 90, Beograd

Ova oaza na Julinom Brdu ima za cilj da nenamešten i zapušten javni prostor u okruženju Centra za smeštaj i Dnevni boravak dece i omadine ometene u razvoju transformiše u prijatan zajednički prostor. Dizajnirano od strane studenata i studentkinja pejzažne arhitekture i hortikulture Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ovo rešenje uključuje zelene površine, prostore za sedenje i sadnice koje betonske platforme transformišu u privlačne prostore. Inspirisan idejom o brodu, projekat promoviše društvene aktivnosti i saradnju u zajednici. Novi prostor, obogaćen vegetacijom i urbanom baštom, služiće kao središte za razna okupljanja i saradnju u okviru zajednice, poboljšavajući i društveno i ekološko tkivo ovog područja.

Urbana Oaza 3: Arboretum Šumarskog fakulteta, Kneza Višeslava 1, Beograd

Smeštena u okviru Arboretuma Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na Banovom Brdu, ova oaza pruža mogućnost mirnog i edukativnog bega u prirodu. Studentkinje i studenti master studija osmislili su letnju učionicu, mali amfiteatar okružen tematskim stazama kao što su Staza meda i Staza ptica. Koristeći prirodne i reciklirane materijale, izgradili su mobilni kafe, hotel za pčele i kućice za životinje, čija izrada predstavlja spoj umetnosti i ekologije. Ovde se u okviru projekta održavaju događaji kao što su predavanja o ekologiji, koncerti i participativne umetničke akcije koje privlače posetioce svih uzrasta da istraže i uživaju u prirodnim lepotama Arboretuma.

 

Prijavite se na naš newsletter
Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

PRATITE NAS
© EUNIC Srbija 2024. Sva prava zadržana. Dizajn sajta EARTH PR