Beogradske urbane oaze: održiva transformacija zapostavljenih prostora

Projekat Beogradske urbane oaze osvežiće tri zapostavljena urbana prostora u Beogradu, koristeći snagu umetnosti i angažovanja zajednice. Tokom ove inicijative, odabrane lokacije će dobiti redizajniran izgled sa fokusom na nove zelene površine i urbane elemente.

Za novi, participativni dizajn navedenih lokacija, biće zaduženi studenti Šumarskog i Arhitektonskog fakulteta, u saradnji sa svojim profesorima, domaćim i međunarodnim ekspertima i lokalnom zajednicom.  Beogradske urbane oaze baviće se i aktiviranjem lokalne zajednice kroz radionice urbanog dizajna za građane, javne događaje i umetničke intervencije, u koje će aktivno biti uključeni i štićenici oba Centra. Na ovaj način biće kreirane ključne urbane tačke koje podstiču svest o životnoj sredini, održivosti i inkluzivnosti. Projekat će se odvijati tokom 2024. godine.

Tri urbana prostora u fokusu su okruženja Centra za Integraciju Mladih na Zvezdari, Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju na Julinom Brdu, kao i lokacija blizu arboretuma Šumarskog fakulteta na Banovom Brdu.

Beogradske Urbane Oaze je projekat EUNIC Srbija, Beogradske internacionalne nedelje arhitekture (BINA), Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog i Šumarskog i fakulteta, Centra za integraciju mladih (CIM) i Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju.

Prijavite se na naš newsletter
Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

PRATITE NAS
© EUNIC Srbija 2024. Sva prava zadržana. Dizajn sajta EARTH PR