O nama

Delujući u okviru EUNIC Globala, EUNIC Srbija je osnovana 2007. godine sa ciljem promovisanja kulturnih odnosa između Srbije i zemalja članica EUNIC-a.

EUNIC Srbija predstavlja saradnju 21 evropskog kulturnog instituta i ambasada u Srbiji. Inovativna i kreativna saradnja je u srcu pristupa EUNIC Srbija razumevanju i negovanju kulturnih odnosa. EUNIC Srbija osmišljava, sprovodi i ocenjuje projekte kako bi iskoristio potencijal kulturne razmene. Naš cilj je da povežemo EUNIC partnere sa Srbijom na osnovu zajedničkog kulturnog jedinstva, principa i vrednosti Evrope. Prihvatanje evropskih identiteta, različitosti, autonomije umetnosti i kulture i inkluzivnih pristupa u našim nastojanjima stvaraju mogućnosti za nove formate učešća, razmene i angažovanja zasnovane na dijalogu.

Naši ciljevi:

EUNIC Srbija jača kulturne odnose negovanjem saradnje između svojih članica i lokalnih aktera širom sveta.

EUNIC Srbija se zalaže za istaknutu ulogu kulture u međunarodnim odnosima i strateški je partner EU u kulturnim odnosima.

EUNIC Srbija unapređuje svoje kapacitete kao mreže kako bi nastavila da bude pouzdan partner za saradnju u kulturnim odnosima.

Tim za predsedavanje EUNIC Srbija 2024. godine čine:

Christoph Veldhues, Goethe-Institut Beograd
Amadeus Faltheiner, Austrijski kulturni forum
Lucie Orbok, Češki kulturni centar

Kontakt osoba:

Sunčica Šido
Suncica.Sido@goethe.de
+381 44 27 109

Članovi “EUNIC Srbija” su:

Austrijski kulturni forum

Austrijski Institut

Ambasada Kraljevine Belgije u Srbiji

British Council

Ambasada Republike Bugarske u Srbiji

Collegium Hungaricum

Češki centar Beograd

Ambasada Kraljevine Danske u Srbiji

Ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji

Ambasada Republike Finske u Srbiji

Francuski institut u Srbiji

Goethe-Institut u Srbiji

Helenski fond za kulturu

Institut Servantes

Italijanski institut za kulturu

Ambasada Republike Poljske u Srbiji

Ambasada Republike Portugala u Srbiji

Ambasada Rumunije u Srbiji

Ambasada Republike Slovačke u Srbiji

Ambasada Republike Slovenije

Ambasada Kraljevine Švedske u Srbiji

Prijavite se na naš newsletter
Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

PRATITE NAS
© EUNIC Srbija 2024. Sva prava zadržana. Dizajn sajta EARTH PR