Evropski dan jezika

Evropski dan jezika (EDJ) prvi put je obeležen 2001. godine tokom Evropske godine jezika. Na kraju ove kampanje, Odbor ministara Saveta Evrope odlučio je da EDJ bude godišnji događaj, koji se obeležava svakog 26. septembra. Svake godine, milioni ljudi u članicama Saveta Evrope i drugde organizuju ili učestvuju u aktivnostima radi promovisanja jezičke raznovrsnosti i sposobnosti govorenja drugih jezika.

Prijavite se na naš newsletter
Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

PRATITE NAS
© EUNIC Srbija 2024. Sva prava zadržana. Dizajn sajta EARTH PR